HomeCzym zajmuje się kancelaria restrukturyzacyjna?BiznesCzym zajmuje się kancelaria restrukturyzacyjna?

Czym zajmuje się kancelaria restrukturyzacyjna?

Nie zawsze przedsiębiorca może pochwalić się dobrą sytuacją finansową swojego biznesu. Może dojść do sytuacji, w której rośnie zadłużenie, a przychody nie pozwalają na pokrycie bieżących potrzeb. Takie okoliczności wiążą się najczęściej z dużym stresem. Istnieje bowiem groźba, że firma będzie musiała ogłosić upadłość. Pomocą w takich przypadkach może okazać się przeprowadzenie procesu restrukturyzacji. Specjalizują się w tych kwestiach kancelarie prawnicze mogą uchronić przedsiębiorstwo przed widmem bankructwa.

Co to jest restrukturyzacja i na czym polega ten proces?

Jak zawsze dla lepszego zrozumienia problemu warto wyjść od samej jego definicji. Restrukturyzacja ma na celu przywrócenie płynności finansowej w sytuacjach, gdy przedsiębiorca ma zobowiązania wobec dłużników i wierzycieli. Wtedy z pomocą przychodzą prawnicy, który tak planują cały proces, aby zakończył się korzystnie dla obu stron. Kancelaria restrukturyzacyjna ma za zadanie reprezentować swojego klienta w postępowaniu sądowym lub przygotować do ugody z wierzycielami. Celem całego postępowania jest ustalenie nowego planu spłaty należności, który nosi nazwę planu układowego.

Poddając się restrukturyzacji zadłużony przedsiębiorca ma szansę znów być wiarygodnym i wypłacalnym. Podjęte działania mogą przyczynić się do wstrzymania ewentualnego wypowiedzenia umów, a tym samym konieczność całkowitej zmiany strategii czy podejmowanych biznesowych decyzji. Ponadto postępowanie restrukturyzacyjne gwarantuje ochronę przeciwegzekucyjną.

Rola kancelarii w procesie restrukturyzacyjnym

Oddłużanie przedsiębiorstwa jest procesem regulowanym przez zapisy prawa. Dlatego też rola adwokata jest niezbędna, aby przeprowadzić go poprawnie. Specjaliści w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego są w stanie dobrać takie metody i przygotować plan, który uchroni przedsiębiorcę przed postępującą spiralą długów, a ostatecznie koniecznością ogłoszenia upadłości. Jakie to mogą być działania? Wszystko zależy od profilu danej kancelarii, ale najczęściej jest to:

  • reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu o możliwość zawarcia układu;
  • przygotowanie propozycji układowych i doradztwo w zakresie wybranej strategii;
  • pomoc upadłym i reprezentowanie ich interesów;
  • reprezentowania wierzyciela w Radzie Wierzycieli;
  • obsługę różnych podmiotów biorących udział w postępowaniu — syndyków, nadzorców sądowych, inwestorów;
  • reprezentację przed sądem podczas toczących się procesów.

Rola kancelarii polega też na wstępnej ocenie sytuacji. W momencie, gdy klient zgłasza się do adwokata jego zadaniem jest zebranie wszystkich danych i dokonanie analizy pod kątem realności różnych scenariuszy. To pozwala zaplanować kolejne kroki, a przedsiębiorcy daje wgląd w obraz jego sytuacji ocenionej przez specjalistę.

Pomoc prawna dla wierzycieli

W postępowaniu związanym z długami zawsze biorą udział dwie strony: jedna jest dłużnikiem, druga zaś wierzycielem wobec którego dłużnik ma zaległość. Kancelaria prawa upadłościowego może reprezentować klientów, którzy należą zarówno do jednej, jak i drugiej grupy. Często pomoc dla osób które nie mogą odzyskać swoich należności zaczyna się od windykacji i postępowania polubownego. Dopiero gdy nie przynoszą one skutku zaczyna brać się pod uwagę drogę sądową.

Często zdarza się, iż dłużnik, choć nie kwestionuje istnienia wierzytelności, to jednak unika jej spłaty. Wtedy trzeba wypracować takie rozwiązanie, które pozwoli na odzyskanie należności. Dogodną formą jest rozłożenie jej na raty i opracowanie realnego harmonogramu ich spłaty. W takim postępowaniu również może pomóc kancelaria od prawa restrukturyzacyjnego.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Partnerzy serwisu:

Kryptowaluty2

© 2024  tradoro.pl - wszystkie treści w serwisie objęte prawem autorskim.
Pytania? Napisz do nas na adres: redakcja@medialink.pl