HomeCzym jest płynność finansowa firmy i jak leasing pomaga ją utrzymać?NieprzypisaneCzym jest płynność finansowa firmy i jak leasing pomaga ją utrzymać?

Czym jest płynność finansowa firmy i jak leasing pomaga ją utrzymać?

Płynność finansowa firmy to kluczowy aspekt zarządzania biznesem. Pozwala przedsiębiorcom m.in. na terminowe regulowanie zobowiązań. Czym dokładnie jest i dlaczego jest tak ważna?

Utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej bywa dla różnych firm ogromnym wyzwaniem – zwłaszcza dla tych, które zaliczają się do MŚP. Istnieją jednak sposoby ułatwiające to zadanie, takie jak np. leasing.

Czym jest płynność finansowa firmy?

Płynność finansowa firmy to zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Polega na posiadaniu wystarczającej ilości środków pieniężnych lub aktywów możliwych do natychmiastowego przekształcenia w gotówkę.

Obejmuje to:

●      zobowiązania krótkoterminowe – rachunki za dostawy i wynagrodzenia pracowników,

●      koszty operacyjne – związane z charakterem działalności,

●      inne – np. zakup potrzebnego sprzętu w trakcie wprowadzania natychmiastowo wymaganych reform.

Innymi słowy, firma powinna zawsze operować środkami, by opłacić ważne i aktualne potrzeby bez zaciągania dodatkowych kredytów lub sprzedaży długoterminowych aktywów.

Płynność finansowa jest istotna z kilku względów. Wpływa na:

●      stabilność funkcjonowania,

●      zaufanie interesariuszy,

●      małe ryzyko wystąpienia problemów z kredytodawcami.

Szczególnie istotny bywa drugi podpunkt. Regularne i terminowe spłaty zobowiązań budują zaufanie wśród dostawców, pracowników i klientów. Wszystko to wpływa pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa.

Na czym polega zarządzanie płynnością finansową?

Płynność finansowa firmy zależy od wielu różnych czynników. Efektywne zarządzanie pieniędzmi obejmuje wykorzystanie kilku strategii optymalizowania przepływów określonych sum w przedsiębiorstwie.

Przede wszystkim należy zająć się prognozowaniem. Pozwoli to planować i przewidywać przyszłe wpływy i wydatki. Dzięki temu zarząd będzie w stanie szybko identyfikować potencjalne niedobory gotówki i podejmować działania, które zapobiegną kryzysowi.

Ponadto warto zwrócić uwagę na optymalizowanie cyklu konwersji gotówki. Oznacza to konieczność efektywnego zarządzania zapasami i nauki szybkiego przekształcania ich w sprzedaże, a także minimalizowanie czasu potrzebnego na ściąganie należności od klientów (m.in. wskutek poprawy warunków płatności).

Oprócz tego korzystne będzie regularne monitorowanie trzech wskaźników:

●      current ratio,

●      quick ratio,

●      cash ratio.

Leasing sposobem na uniknięcie dużych i jednorazowych wydatków

Inwestowanie w nowe technologie, a nawet same sprzęty i pojazdy można uznać za kluczowe dla prawidłowego rozwoju wszystkich firm. Duże zakupy za gotówkę wiążą się jednak z dużymi oraz jednorazowymi wydatkami. Zdarza się, że wpływają one negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa.

To właśnie dlatego warto rozważyć skorzystanie z metod finansowania, takich jak leasing. Umożliwia on rozłożenie kosztów inwestycji na regularne raty i pomaga zachować rezerwy finansowe na inne potrzeby operacyjne. Dodatkowo opłaty leasingowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Podsumowanie

Płynność finansowa firmy to zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, kluczowa dla stabilności i rozwoju przedsiębiorstwa. Leasing jest skutecznym narzędziem, które pozwala uniknąć dużych jednorazowych wydatków, rozkładając koszty w czasie. Pomaga też zapanować nad budżetem.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Partnerzy serwisu:

Kryptowaluty2

© 2024  tradoro.pl - wszystkie treści w serwisie objęte prawem autorskim.
Pytania? Napisz do nas na adres: redakcja@medialink.pl